Het bestuur Muspelheim
Functie Leden
Voorzitter J. Sporken
lid M. Propst
lid J. Knelissen
lid E. Klein
Jaarverslagen
jaarverslag 2015
jaarverslag 2016
Verantwoordelijk
Werkzaamheden Leiding
Jeugdwerk : M.Propst
De Soos : H. Sampers
Andere werkzaamheden: A. Husanovic
I.  Husanovic
Tuinonderhoud: W. Vermeulen
Geen vrijwilliger geen Muspelheim !

Bij het Muspelheim zijn uitsluitend vrijwilligers werkzaam.

Vrijwillig(str)ers zijn bij ons van harte welkom !